BBC: Kanal İstanbul Nedir? (2 Bölüm)

1.Bölüm: Kanal İstanbul Nedir?

[BBC News Türkçe; 17.01.2020]

BBC Türkçe’nin Kanal İstanbul’la ilgili hazırladığı video serisi, bu tartışmalı projeyi farklı yönleriyle ele alacak.Serinin bu ilk bölümünde geçmişten bugüne İstanbul’a bir suni bir kanal kurma fikrinin gelişimi aktarılıyor ve genel hatlarıyla Kanal İstanbul projesinin tam olarak ne olduğu anlatılıyor.

2. Bölüm: Kanal İstanbul’un çevreye etkisi ne olacak?

[BBC News Türkçe; 25.01.2020]

“Videoda proje; tatlı su kaynakları, Marmara denizi, yeşil alanlar, hafriyat sorunu, yeni şehir alanları, deprem, iklim ve yaban hayat gibi alt başlıklar üzerinden inceleniyor.
Videoda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrteim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odasu İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun görüşlerine de yer veriliyor.”