[GMO] Kanal İstanbul Komisyonu Ön Raporu

Yeni kanalın oluşturacağı aksaklıkları aşağıdaki gibi sıralayan Gemi Mühendisleri Odası Kanal İstanbul Komisyonu tarafından Şubat 2019’da yayınlanan rapor, merkezi otorite tarafından ileri sürülen gerekçeleri çürütüyor. Kapsamlı raporu linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz

 • Oluşabilecek büyük çaplı petrol veya gaz patlamaları ve yangınlarda civarda oluşturulan yerleşim yerlerinin daha fazla sayıda ve geniş alanda zarar görmesine neden olacaktır.
 • Mal ve can kaybı daha fazla olacaktır.
 • Genişlik itibariyle kanaldan su yolu ile dühale çok kısıtlı ve zor olacak, uzun süren yangın olayı yaşanacaktır.
 • Ciddi boyuttaki kazlara uğrayan gemi ve enkazlar zorlukla çekilecek ve kanalı uzun süre kullanılmaz kılacaktır.
 • Kanalda düşünülen yat limanı, küçük tekne hareketleri vs lokal kullanımlar büyük risktir. Bu göz ardı edilmektedir.
 • Kanal giriş çıkışlarındaki düşünülen limanların kanalla ne ilgisi olduğunu anlamak mümkün değildir. Bu durum bölgeyi gereksiz yere sıkıştırmış olacaktır.
 • Kanal giriş çıkışında 25 metre derinlikte Karadeniz ve güneyden lodosa açık deniz taraması yapmak, bunu yan şevleri ile sabit tutabilmek işletme giderlerine büyük yük getirecektir.
 • Dümen ve makine arızalarında gemilerin kontrolsüz dönmesi halinde genişlikten sıkışan büyük gemilerin kurtarılması problem olacaktır. Bu durumda kanaldaki diğer gemilere geçit verilemeyecektir.
 • Kanal için ortaya konan güzergah ve çevresi yoğun nüfus barındıran bir bölgedir. Bunun daha da artması karşılıklı ulaşım problemlerinin de ortaya çıkaracak ve yapılan köprü, tünel vs geçişler yetersiz kalacaktır.
 • Çevresel ve ekolojik olumsuzluklar, istenmeyen habitat etkileri birçok bilim kuruluşu tarafından ayrıca ifade edilmektedir.
 • Mevcut Montrö ve Boğazlar sözleşmeleri ve Karadeniz ülkelerinin askeri ve siyasi endişelerinin nasıl yeni dengeler veya tehditler ortaya çıkarabileceği ilgili otoritelerce ifade edilmektedir.
 • Örnek olarak gündemde olan Nikaragua kanalının ( Panamaya rakip) maliyetinin 50 + milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. İstanbul kanalı yatırımının ise kanal, adalar, limanlar, köprüler, tüneller yeni yollar vs ile topyekün 100 milyar gibi bir bütçeyi gerektirecektir. Bu meblağın bulunmasına karşılık TC’nin ne kadar dışa bağımlılıkta kalacağı da ortaya konabilmelidir.