İstanbul Kanal Projesi; İnat ve Hayır – Çağrışımlar

Programda, ‘Kanal İstanbul’ Projesi’ne yapılan itirazlara rağmen iktidarın inat etmesinin olası nedenleri ve Kanal’a karşı çıkanların itiraz nedenleri açıklanıyor. Resmi açıklamaların tutarsızlıkları; ÇED raporundaki tutarsızlıklar ve teknik yanlışlar; şehircilik açısından örnek olarak sunulan dünyadaki farklı uygulamaların sonuçlarıyla karşılaştırmalar; Proje kapsamına giren alanın kaybedilecek olan tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikleri; finansal ve hukuksal durum anlatılıyor.

Katılımcılar:

Prof. Dr. Fuat Ercan
Mücella Yapıcı (TMMOB Mimarlar Odası)
Pelin Pınar Giritlioğlu (Şehir Plancıları Odası)
Cihan Uzunçarşılı Baysal (İstanbul Kent Savunması)
Cevahir Efe Akçelik (Çevre Mühendisleri Odası)
Esin Köymen (TMMOB Mimarlar Odası)
Fevzi Özlüer (Avukat – Kent/Ekoloji)