UİP Değişikliğine itiraz dilekçesi

İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine itiraz dilekçesi

İtirazı nasıl yapacaksınız?