“Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu”

[Kuzey Ormanları Araştırma Derneği]

Kuzey Ormanları Tehdit – Tahrip raporu, ETKİNİZ AB programı desteğiyle gerçekleştirilmiştir ve Kuzey Ormanları’nı tehdit ve tahrip eden unsurlar üzerine yapılan odak grup toplantıları sonucunda üretilmiştir.

Kuzey Ormanları bir yandan İstanbul başta olmak üzere onlarca kent, kasaba ve köyün yegane su, nefes ve yaşam kaynağı olurken, diğer yandan sınırlı kaynakları ranta dayalı neoliberal üretim ve kentsel büyüme politikaları ile hızla tüketilmektedir. Kuzey Ormanları coğrafyasının istisnasız tüm mevkileri, tüm alt ekosistemleri, tüm Önemli Doğa Alanları (ÖDA) başta inşaat, enerji, madencilik ve orman endüstrisi olmak üzere uluslararası sermaye destekli / ortaklı şirketlerin işgali ve tahribi altındadır.
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan bu rapor, Kuzey Ormanları’na yönelen tehdit ve tahrip unsurlarının neler olduğunu ve orman ekosistemine verdiği zararları ortaya koymayı
hedeflemektedir.

Çalışmanın başlangıç tarihi 9 Kasım 2020, bitiş tarihi 11 Ocak 2021’dir.

Raporu okumak için …

Kaynak: Kuzey Ormanları Araştırma Derneği