“Kuzey Ormanları Tehdit ve Tahrip Raporu”

Kuzey Ormanları Tehdit – Tahrip raporu, ETKİNİZ AB programı desteğiyle gerçekleştirilmiştir ve Kuzey Ormanları’nı tehdit ve tahrip eden unsurlar üzerine yapılan odak grup toplantıları sonucunda üretilmiştir. Kuzey Ormanları bir yandan İstanbul başta olmak...

İddialar ve Gerçekler [İBB]

Bu dosya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı "25 Soruda Kanal İstanbul" Raporu'ndan hazırlandı. İktidarın ve yandaşlarının "Kanal İstanbul"un faydalarıyla ilgili iddialarına karşılık gerçekler anlatılıyor. 1- Projenin Amacı: SÖYLENEN İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin...

UİP Değişikliğine itiraz dilekçesi

İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1.Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon UİP Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP...

[GMO] Kanal İstanbul Komisyonu Ön Raporu

Yeni kanalın oluşturacağı aksaklıkları aşağıdaki gibi sıralayan Gemi Mühendisleri Odası Kanal İstanbul Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayınlanan rapor, merkezi otorite tarafından ileri sürülen gerekçeleri çürütüyor. Kapsamlı raporu linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz Oluşabilecek büyük çaplı...