Gözlemciler

  • Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
  • Greenpeace
  • Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği-İstanbul İl Kurulu
  • Türk Tabipler Birliği

Katılımcı isimleri kendi beyan ettikleri şekli ile yayımlanmaktadır